Βαφή μαλλιών


dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινό..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο

6,70€

Απόχρωση 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη,..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη,..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.44 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Έντονο Χάλκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.44 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Έντονο Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.44 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Έντονο Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίν..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών Antigiallo Anti-Yellow Καθαρό Αντι-Κίτρινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών Antigiallo Anti-Yellow Καθαρό Αντι-Κίτρινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση Antigiallo Anti-Yellow Καθαρό Αντι-Κίτρινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών Argento Silver Argento Ασημί - 100m

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών Argento Silver Argento Ασημί - 100m

6,70€

Απόχρωση Argento Silver Argento Ασημί..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

dott.SolariLove Me Color Βαφή μαλλιών 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο - 100ml

dott.SolariLove Me Color Βαφή μαλλιών 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρ..

Eurostil Remover Extensions (150ml)

Eurostil Remover Extensions (150ml)

9,00€

..

Evialia Remover Αφαιρετικό Βαφής - 100ml

Evialia Remover Αφαιρετικό Βαφής - 100ml

3,40€

♦Επαγγελματικό υγρό αφαίρεσης βαφής .♦Χρησιμοποιήστε ελάχιστη ποσότητα σε βαμβάκι και ταμπονάρετε το δέρμα...

Evialia Remover Αφαιρετικό Βαφής - 250ml

Evialia Remover Αφαιρετικό Βαφής - 250ml

6,80€

♦Επαγγελματικό υγρό αφαίρεσης βαφής .♦Χρησιμοποιήστε ελάχιστη ποσότητα σε βαμβάκι και ταμπονάρετε το δέρμα...

Evialia Αφαιρετικό Extensions - 100ml

Evialia Αφαιρετικό Extensions - 100ml

6,95€

Αποτελεσματικό αφαιρετικό extension, για εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση των extensions. Ασφαλές και απαλό με τα μαλλιά. Αφαιρεί όλους τους τύπους κερατίνης, χωρίς να ταλαιπωρεί τα μαλλιά ..

Evialia Ντεκαπάζ Black Lift 9+ Ξάνοιγμα έως 9 τόνους - 500gr

Evialia Ντεκαπάζ Black Lift 9+ Ξάνοιγμα έως 9 τόνους - 500gr

14,80€

Η μαύρη σκόνη ξανοίγματος χάρη στη συγκεκριμένη σύνθεσή της έχει ικανότητα λεύκανσης, μαλακτική δράση ενώ ταυτόχρονα δίνει καθαρά γκρι αποτελέσματα και σαντρέ αποχρώσεις χωρίς κίτρινες αντανακλάσεις. ..

Evialia Ντεκαπάζ Μπλε Σακούλα - 500gr

Evialia Ντεκαπάζ Μπλε Σακούλα - 500gr

10,90€

♦Η σκόνη ντεκαπάζ Yanni έχει δυνατότητα ξανοίγματος μέχρι και 7 τόνους.♦Δεν κάνει σύννεφο. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση...

Evialia Οξυζενέ 10Vol/3% - 500ml

Evialia Οξυζενέ 10Vol/3% - 500ml

3,20€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 10V 3% για ρεφλέ και ξάνοιγμα τόνο σε τόνο.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασ..

Evialia Οξυζενέ 10Vol/3% Με Βούτυρο Καριτέ και Σησαμέλαιο - 1lt

Evialia Οξυζενέ 10Vol/3% Με Βούτυρο Καριτέ και Σησαμέλαιο - 1lt

5,10€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 10V 3% για ρεφλέ και ξάνοιγμα τόνο σε τόνο.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασ..

Evialia Οξυζενέ 10Vol/3% Με Βούτυρο Καριτέ και Σησαμέλαιο- 150ml

Evialia Οξυζενέ 10Vol/3% Με Βούτυρο Καριτέ και Σησαμέλαιο- 150ml

1,50€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 10V 3% για ρεφλέ και ξάνοιγμα τόνο σε τόνο.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασ..

Evialia Οξυζενέ 10Vol/3% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 4lt

Evialia Οξυζενέ 10Vol/3% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 4lt

15,75€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 10V 3% για ρεφλέ και ξάνοιγμα τόνο σε τόνο.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασ..

Evialia Οξυζενέ 20Vol/6% - 500ml

Evialia Οξυζενέ 20Vol/6% - 500ml

3,20€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 20V 6% για κάλυψη λευκών,κατέβασμα τόνου ή μικρό ξάνοιγμα χρώματος .♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στ..

Evialia Οξυζενέ 20Vol/6% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 150ml

Evialia Οξυζενέ 20Vol/6% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 150ml

1,50€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 20V 6% για κάλυψη λευκών,κατέβασμα τόνου ή μικρό ξάνοιγμα χρώματος .♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στ..

Evialia Οξυζενέ 20Vol/6% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 1lt

Evialia Οξυζενέ 20Vol/6% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 1lt

5,10€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 20V 6% για κάλυψη λευκών,κατέβασμα τόνου ή μικρό ξάνοιγμα χρώματος .♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στ..

Evialia Οξυζενέ 20Vol/6% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 4lt

Evialia Οξυζενέ 20Vol/6% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 4lt

15,75€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 20V 6% για κάλυψη λευκών,κατέβασμα τόνου ή μικρό ξάνοιγμα χρώματος .♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στ..

Evialia Οξυζενέ 30Vol/9% - 500ml

Evialia Οξυζενέ 30Vol/9% - 500ml

3,20€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 30V 9%,για ξάνοιγμα 2-4 τόνων.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασία της βαφής ..

Evialia Οξυζενέ 30Vol/9% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 150ml

Evialia Οξυζενέ 30Vol/9% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 150ml

1,50€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 30V 9%,για ξάνοιγμα 2-4 τόνων.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασία της βαφής ..

Evialia Οξυζενέ 30Vol/9% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 1lt

Evialia Οξυζενέ 30Vol/9% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 1lt

5,10€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 30V 9%,για ξάνοιγμα 2-4 τόνων.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασία της βαφής ..

Evialia Οξυζενέ 30Vol/9% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 4lt

Evialia Οξυζενέ 30Vol/9% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 4lt

15,75€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 30V 9%,για ξάνοιγμα 2-4 τόνων.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασία της βαφής ..

Evialia Οξυζενέ 40Vol/12% - 500ml

Evialia Οξυζενέ 40Vol/12% - 500ml

3,20€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 40V 12% για ξάνοιγμα άνω των 4 τόνων.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασία της..

Evialia Οξυζενέ 40Vol/12% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 150ml

Evialia Οξυζενέ 40Vol/12% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 150ml

1,50€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 40V 12% για ξάνοιγμα άνω των 4 τόνων.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασία της..

Evialia Οξυζενέ 40Vol/12% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 1lt

Evialia Οξυζενέ 40Vol/12% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 1lt

5,10€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 40V 12% για ξάνοιγμα άνω των 4 τόνων.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασία της..

Evialia Οξυζενέ 40Vol/12% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 4lt

Evialia Οξυζενέ 40Vol/12% Με Σησαμέλαιο Και Βούτυρο Καριτέ - 4lt

15,75€

♦Οξειδωτικό γαλάκτωμα 40V 12% για ξάνοιγμα άνω των 4 τόνων.♦Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο καριτέ και σησαμέλαιο.➥Το βούτυρο καριτέ αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία στην τρίχα μετά τη διαδικασία της..

Evialia Χρωμομάσκα Black Με Shea Butter για θρέψη και λάμψη - 300ml

Evialia Χρωμομάσκα Black Με Shea Butter για θρέψη και λάμψη - 300ml

11,90€

Ενισχύστε και ξαναζωντανέψτε το χρώμα των μαλλιών σας με τις χρωμομάσκες μαλλιών EVIALIA® ημιμόνιμου χρώματος!Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να τονώνουν το χρώμα των μαλλιών σας, ή,..

Evialia Χρωμομάσκα Brown Με Shea Butter για θρέψη και λάμψη - 300ml

Evialia Χρωμομάσκα Brown Με Shea Butter για θρέψη και λάμψη - 300ml

11,90€

Ενισχύστε και ξαναζωντανέψτε το χρώμα των μαλλιών σας με τις χρωμομάσκες μαλλιών EVIALIA® ημιμόνιμου χρώματος!Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να τονώνουν το χρώμα των μαλλιών σας, ή,..

Evialia Χρωμομάσκα Copper Με Shea Butter για θρέψη και λάμψη - 300ml

Evialia Χρωμομάσκα Copper Με Shea Butter για θρέψη και λάμψη - 300ml

11,90€

Ενισχύστε και ξαναζωντανέψτε το χρώμα των μαλλιών σας με τις χρωμομάσκες μαλλιών EVIALIA® ημιμόνιμου χρώματος!Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να τονώνουν το χρώμα των μαλλιών σα..

Evialia Χρωμομάσκα Red Με Shea Butter για θρέψη και λάμψη - 300ml

Evialia Χρωμομάσκα Red Με Shea Butter για θρέψη και λάμψη - 300ml

11,90€

Ενισχύστε και ξαναζωντανέψτε το χρώμα των μαλλιών σας με τις χρωμομάσκες μαλλιών EVIALIA® ημιμόνιμου χρώματος!Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να τονώνουν το χρώμα των μαλλιών σα..

Farcom Hair Color Remover Wipes 3Five φακελάκι

Farcom Hair Color Remover Wipes 3Five φακελάκι

0,35€

Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού μετά την Βαφή των Μαλλιών, απομακρύνουν τους λεκέδες από το δέρμα μετά τη βαφή...

Golden Rose GREY HAIR TOUCH UP STICK - 03 Medium Brown

4,50€

Βαφή μαλλιών σε μορφή στικ για κάλυψη των λευκών με ένα μόνο άγγιγμα.Δένει τέλεια με το ήδη υπάρχον χρώμα μαλλιών.Παρατείνει την διάρκεια διαστήματος μεταξύ της βαφής!Δεν χρειάζεται νερό! Φεύγει απλά ..

Golden Rose GREY HAIR TOUCH UP STICK - 05 Brown

4,50€

Βαφή μαλλιών σε μορφή στικ για κάλυψη των λευκών με ένα μόνο άγγιγμα.Δένει τέλεια με το ήδη υπάρχον χρώμα μαλλιών.Παρατείνει την διάρκεια διαστήματος μεταξύ της βαφής!Δεν χρειάζεται νερό! Φεύγει απλά ..

Εμφάνιση 201 έως 250 από 707 (15 Σελ.)