Βαφή μαλλιών


Love Me Color Βαφή μαλλιών 4.35 Καστανό Σκούρο Χρυσό Καφέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 4.35 Καστανό Σκούρο Χρυσό Καφέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 4.35 Καστανό Σκούρο Χρυσό Καφέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρε..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 4.4 Καστανό Χάλκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 4.4 Καστανό Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 4.4 Καστανό Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 4.5 Καστανό Μαόνι - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 4.5 Καστανό Μαόνι - 100ml

6,70€

Απόχρωση 4.5 Καστανό Μαόνι..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που δ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.00 Καστανό Ανοιχτό Ενισχυμένο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.00 Καστανό Ανοιχτό Ενισχυμένο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.00 Καστανό Ανοιχτό Ενισχυμένο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.003 Καστανό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.003 Καστανό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.003 Καστανό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίν..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.1 Καστανό Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.1 Καστανό Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.1 Καστανό Ανοιχτό Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινό..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.11 Καστανό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.11 Καστανό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.11 Καστανό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη κα..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.21 Καστανό Ανοιχτό Ιριζέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.21 Καστανό Ανοιχτό Ιριζέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.21 Καστανό Ανοιχτό Ιριζέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινό..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.3 Καστανό Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.3 Καστανό Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.3 Καστανό Ανοιχτό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.35 Καστανό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.35 Καστανό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.35 Καστανό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.4 Καστανό Ανοιχτό Χάλκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.4 Καστανό Ανοιχτό Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.4 Καστανό Ανοιχτό Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετιν..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.66 Καστανό Ανοιχτό Έντονο Κόκκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 5.66 Καστανό Ανοιχτό Έντονο Κόκκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 5.66 Καστανό Ανοιχτό Έντονο Κόκκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη κ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.00 Ξανθό Σκούρο Ενισχυμένο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.00 Ξανθό Σκούρο Ενισχυμένο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.00 Ξανθό Σκούρο Ενισχυμένο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.003 Ξανθό Σκούρο Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.003 Ξανθό Σκούρο Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.003 Ξανθό Σκούρο Ενισχυμένο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη κ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.1 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.1 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.1 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη,..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.22 Ξανθό Σκούρο Ιριζέ Έντονο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.22 Ξανθό Σκούρο Ιριζέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.22 Ξανθό Σκούρο Ιριζέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρε..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.3 Ξανθό Σκούρο Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.3 Ξανθό Σκούρο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.3 Ξανθό Σκούρο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.31 Ξανθό Σκούρο Μπεζ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.31 Ξανθό Σκούρο Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.31 Ξανθό Σκούρο Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.35 Ξανθό Σκούρο Χρυσό Καφέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.35 Ξανθό Σκούρο Χρυσό Καφέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.35 Ξανθό Σκούρο Χρυσό Καφέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.4 Ξανθό Σκούρο Χάλκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.4 Ξανθό Σκούρο Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.4 Ξανθό Σκούρο Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.5 Ξανθό Σκούρο Μαόνι - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.5 Ξανθό Σκούρο Μαόνι - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.5 Ξανθό Σκούρο Μαόνι..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.66 Ξανθό Σκούρο Έντονο Κόκκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 6.66 Ξανθό Σκούρο Έντονο Κόκκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.66 Ξανθό Σκούρο Έντονο Κόκκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.00 Ξανθό Ενισχυμένο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.00 Ξανθό Ενισχυμένο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.00 Ξανθό Ενισχυμένο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, π..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.003 Ξανθό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.003 Ξανθό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.003 Ξανθό Ενισχυμένο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.1 Ξανθό Σαντρέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.1 Ξανθό Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.1 Ξανθό Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που δι..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.11 Ξανθό Σαντρέ Έντονο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.11 Ξανθό Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.11 Ξανθό Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.21 Ξανθό Ιριζέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.21 Ξανθό Ιριζέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.21 Ξανθό Ιριζέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που δι..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.3 Ξανθό Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.3 Ξανθό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.3 Ξανθό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που δια..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.31 Ξανθό Μπεζ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.31 Ξανθό Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.31 Ξανθό Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που δια..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.35 Ξανθό Χρυσό Καφέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.35 Ξανθό Χρυσό Καφέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.35 Ξανθό Χρυσό Καφέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, π..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.43 Ξανθό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.43 Ξανθό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.43 Ξανθό Χάλκινο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.44 Ξανθό Έντονο Χάλκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.44 Ξανθό Έντονο Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.44 Ξανθό Έντονο Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινό..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο

Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο

6,70€

Απόχρωση 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη,..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη,..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ - 100ml

Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

Εμφάνιση 251 έως 300 από 622 (13 Σελ.)