ΜΑΛΛΙΑ

ΜΑΛΛΙΑ


dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.21 Ξανθό Ιριζέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.21 Ξανθό Ιριζέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.21 Ξανθό Ιριζέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που δι..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.3 Ξανθό Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.3 Ξανθό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.3 Ξανθό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που δια..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.31 Ξανθό Μπεζ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.31 Ξανθό Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.31 Ξανθό Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, που δια..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.35 Ξανθό Χρυσό Καφέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.35 Ξανθό Χρυσό Καφέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.35 Ξανθό Χρυσό Καφέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη, π..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.43 Ξανθό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.43 Ξανθό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.43 Ξανθό Χάλκινο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.44 Ξανθό Έντονο Χάλκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.44 Ξανθό Έντονο Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.44 Ξανθό Έντονο Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 7.46 Ξανθό Χάλκινο Κόκκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινό..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο

6,70€

Απόχρωση 7.66 Ξανθό Κόκκινο Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.00 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.003 Ξανθό Ανοιχτό Ενισχυμένο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.1 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.11 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.21 Ξανθό Ανοιχτό Ιριζέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.3 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη,..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.31 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλη,..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.34 Ξανθό Ανοιχτό Ντορέ Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.35 Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.4 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετινόλ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 8.43 Ξανθό Ανοιχτό Χάλκινο Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.1 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.11 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.3 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Ντορέ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.31 Πολύ Ανοιχτό Ξανθό Μπεζ..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.44 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Έντονο Χάλκινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών 9.44 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Έντονο Χάλκινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 9.44 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Έντονο Χάλκινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίν..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών Antigiallo Anti-Yellow Καθαρό Αντι-Κίτρινο - 100ml

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών Antigiallo Anti-Yellow Καθαρό Αντι-Κίτρινο - 100ml

6,70€

Απόχρωση Antigiallo Anti-Yellow Καθαρό Αντι-Κίτρινο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερ..

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών Argento Silver Argento Ασημί - 100m

dott.Solari Love Me Color Βαφή μαλλιών Argento Silver Argento Ασημί - 100m

6,70€

Απόχρωση Argento Silver Argento Ασημί..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρετι..

dott.Solari Love Me Σαμπουάν Κερατίνης Color Saver - 1lt

dott.Solari Love Me Σαμπουάν Κερατίνης Color Saver - 1lt

15,25€

Σαμπουάν που διατηρεί τη λάμψη του χρώματος μετά τη βαφή, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και προστατεύει την τρίχα από τη φθορά. ♦Το σαμπουάν Love me Color Saver αποτελείται από κερατίνη κι MFP Factor...

dott.Solari Matt Wax Strong Hold - 100ml

dott.Solari Matt Wax Strong Hold - 100ml

14,50€

♦Η σύνθεσή του πλούσια σε Kaolin – ο μαλακός πηλός της πορσελάνης - δίνει στα μαλλιά νέα δομή με matt finishing για δομημένο έμπειρο look.♦Δίνει δυνατό κράτημα κι ελαστικ..

dott.Solari Oil Non Oil Πλούσιο Σε Καστορέλαιο - 200ml

dott.Solari Oil Non Oil Πλούσιο Σε Καστορέλαιο - 200ml

14,90€

Το #STYLE Oil non Oil είναι το έλαιο gel με μη λιπαρή σύσταση που συμβάλλει στη δημιουργία πλήρως προσαρμοσμένου look με λάμψη και διάρκεια.Η σύστασή του είναι πλούσια σε καστορέλαιο, το οποίο δη..

dott.Solari Rigena Lifting Booster Ορός Άμεσο Lifting Effect - 50ml

dott.Solari Rigena Lifting Booster Ορός Άμεσο Lifting Effect - 50ml

20,70€

Ορός 3πλής δράσης με άμεσο εφέ πληρότητας στα μαλλιά. Ο ορός βελτιώνει την ανθεκτικότητα των μαλλιών,ενισχύει τις ίνες της τρίχας και τις ενυδατώνει από το εσωτερικό τους. Μαλλιά απαλά και λεία.Οδηγίε..

dott.Solari Rigena Lifting Conditioner Αναδόμησης & Θρέψης - 1000ml

dott.Solari Rigena Lifting Conditioner Αναδόμησης & Θρέψης - 1000ml

30,40€

Conditioner που εμποδίζει το σπάσιμο της τρίχας σε αδύναμα, κατεστραμμένα και μετά από τεχνική εργασία μαλλιά. Ξεμπερδεύει τα μαλλιά αφήνοντάς τα απαλά κι επανορθώνει την ψαλίδα. Βελτιώνει το χτένισμα..

dott.Solari Rigena Lifting Conditioner Αναδόμησης & Θρέψης - 200ml

dott.Solari Rigena Lifting Conditioner Αναδόμησης & Θρέψης - 200ml

16,00€

Conditioner που εμποδίζει το σπάσιμο της τρίχας σε αδύναμα, κατεστραμμένα και μετά από τεχνική εργασία μαλλιά. Ξεμπερδεύει τα μαλλιά αφήνοντάς τα απαλά κι επανορθώνει την ψαλίδα. Βελτιώνει το χτένισμα..

dott.Solari Rigena Lifting Shampoo Αναδόμησης & Επανόρθωσης - 250ml

dott.Solari Rigena Lifting Shampoo Αναδόμησης & Επανόρθωσης - 250ml

15,50€

Σαμπουάν αναδόμησης κι επανόρθωσης, σχεδιασμένο για αδύναμα , κατεστραμμένα και μετά από τεχνική εργασία μαλλιά. Το σαμπουάν αυτό ενδυναμώνει τις ίνες της τρίχας από το εσωτερικό τους. Μαλλιά απαλά, λ..

dott.Solari Rigena Lifting Μάσκα Intensive Εντατικής Αναδόμησης - 100ml

dott.Solari Rigena Lifting Μάσκα Intensive Εντατικής Αναδόμησης - 100ml

17,25€

Μάσκα θρέψης κι εντατικής αναδόμησης. Η μάσκα αυτή αναδομεί τις ίνες της τρίχας από το εσωτερικό τους, βοηθώντας τες να αποκτήσουν δύναμη κι ελαστικότητα. Μαλλιά τονωμένα κι αναζωογονημένα. Οδηγί..

dott.Solari Rigena Lifting Σετ 2 Αμπούλες Θεραπείας - 12ml

dott.Solari Rigena Lifting Σετ 2 Αμπούλες Θεραπείας - 12ml

7,70€

Η αμπούλα Rigena Lifting προσφέρει έντονη θεραπεία σε μαλλιά φθαρμένα και πολύ ταλαιπωρημένα . ♦Είναι καταπραϋντική και προστατεύει το τριχωτό της κεφαλής.♦Υψηλή περιεκτικότητα σε κερατίνη, ..

dott.Solari Αφρός Δυνατό Κράτημα με Πρωτεΐνες Μεταξιού - 300ml

dott.Solari Αφρός Δυνατό Κράτημα με Πρωτεΐνες Μεταξιού - 300ml

16,00€

#STYLE♦Αφρός ενισχυμένος με πρωτεϊνες μεταξιού.♦Με την εξαιρετικά προστατευτική φόρμουλα του, είναι ιδανικός για δυνατό,τέλειο κράτημα δίνοντας λάμψη και μεταξένια υφή.♦Οι πρωτεΐνες μεταξιού εγγυ..

dott.Solari Γυαλιστικό Σπρέυ Shine & Gloss - 150ml

dott.Solari Γυαλιστικό Σπρέυ Shine & Gloss - 150ml

17,30€

♦To γυαλιστικό σπρέι Shine & Gloss μεταμορφώνει τα θαμπά μαλλιά και δημιουργεί εντυπωσιακό styling.♦Δίνει στα μαλλιά λάμψη αφήνοντάς τα ελαφριά και βελούδινα.♦Καταπολεμά το φριζάρισμα, χωρίς ..

dott.Solari Λακ Δυνατό Κράτημα με Πρωτεΐνες Μεταξιού - 500ml

dott.Solari Λακ Δυνατό Κράτημα με Πρωτεΐνες Μεταξιού - 500ml

12,40€

♦Spray φιξαρίσματος σχεδιασμένο για να διαμορφώσει οποιοδήποτε στυλ αφήνοντας τα μαλλιά φυσικά απαλά .♦Σύνθεση με φυσικές πρωτεΐνες μεταξιού,θρέφει τα μαλλιά δίνοντάς τους σώμα, λάμψη και βελούδι..

dott.Solari Λακ Υγρή Χωρίς Προωθητικά Με Προβιταμίνη Β5 & Biochelate - 300ml

dott.Solari Λακ Υγρή Χωρίς Προωθητικά Με Προβιταμίνη Β5 & Biochelate - 300ml

16,00€

♦Κρατά την τρίχα δίνοντας όγκο και διάρκεια στο styling.♦Περιέχει Προβιταμίνη Β5 και Biochelate κι έτσι προστατεύει την τρίχα και την ενυδατώνει.♦Παρέχει ευλίγιστο κράτημα μεγάλης διάρκειας...

dott.Solari Σαμπουάν Θρέψης με έλαιο Argan & Maracuja - 1lt (Για Αδύναμα & Λεπτά Μαλλιά)

dott.Solari Σαμπουάν Θρέψης με έλαιο Argan & Maracuja - 1lt (Για Αδύναμα & Λεπτά Μαλλιά)

8,50€

Επαγγελματικό σαμπουάν θρέψης, σχεδιασμένο για όλα τα είδη μαλλιών, ειδικά για αδύναμα και λεπτά.Το nourishing shampoo της dott.solari έχει υψηλή περιεκτικότητα σε έλαιο Argan και έλαιο Maracuja. ..

dott.SolariLove Me Color Βαφή μαλλιών 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο - 100ml

dott.SolariLove Me Color Βαφή μαλλιών 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο - 100ml

6,70€

Απόχρωση 6.11 Ξανθό Σκούρο Σαντρέ Έντονο..100% κάλυψη των λευκών.Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.Ένταση στον τόνο του χρώματος και με φυσικές αντανακλάσεις.Μεγάλη διάρκεια στο χρώμα.Με κερατίνη και ρ..

Efalock Curls Up 25mm Ψαλίδι Μαλλιών για Κυματιστά Μαλλιά

Efalock Curls Up 25mm Ψαλίδι Μαλλιών για Κυματιστά Μαλλιά

39,00€

Με το επαγγελματικό ψαλίδι μαλλιών της Efalock μπορείτε να δημιουργήσετε μπούκλες με κίνηση σαν φυσικές. Το ψαλίδι θερμαίνεται σε ελάχιστα λεπτά και είναι έτοιμο για χρήση, σε αντίθεση με άλλα που χρε..

EOLIA COSMETICS GOLD ORCHID DRY OIL 100ML

EOLIA COSMETICS GOLD ORCHID DRY OIL 100ML

14,00€

Ξηρό λάδι με βιοδιασπώμενο φορέα φυτικής προέλευσης υψηλής καθαρότητας με έλαια από αργκάν και ηλίανθο που χαρίζουν βαθιά ενυδάτωση, θρέψη και εξαιρετική απαλότητα στην επιδερμίδα. Με άρωμα χρυσής ορχ..

EOLIA COSMETICS GOLD ORCHID SHIMMERING DRY OIL 100ML

EOLIA COSMETICS GOLD ORCHID SHIMMERING DRY OIL 100ML

15,00€

Ξηρό λάδι με bronzer & glitter για μαλλιά, πρόσωπο & σώμα από υψηλής καθαρότητας φυτικά συστατικά με έλαια από αργκάν, ελαιόλαδο και ηλίανθο. Περιέχει βιταμίνη Ε για θρέψη και ενυδάτωση χαρίζο..

Eolia Cosmetics Olive Oil Soap Chamomile 100gr

Eolia Cosmetics Olive Oil Soap Chamomile 100gr

3,70€

Σαπούνι Ελαιολάδου ΧαμομήλιΤα σαπούνια μας φτιάχνονται με εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο Σπάρτης, νερό απο τις πηγές του Ταϋγέτου, βότανα και αιθέρια έλαια ακολουθώντας τη ψυχρή μέθοδο σα..

Eolia Cosmetics Olive Oil Soap Donkey Milk 100gr

Eolia Cosmetics Olive Oil Soap Donkey Milk 100gr

3,70€

Σαπούνι Ελαιολάδου Γάλα Γαϊδούρας Τα σαπούνια μας φτιάχνονται με εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο Σπάρτης, νερό απο τις πηγές του Ταϋγέτου, βότανα και αιθέρια έλαια ακολουθώντας τη ψυχρή μέ..

Eurostil Remover Extensions (150ml)

Eurostil Remover Extensions (150ml)

9,00€

..

Eurostil Shaker Βαφών 250ml 00978

Eurostil Shaker Βαφών 250ml 00978

5,49€

..

Eurostil Βούρτσα Μαλλιών για Κρεπάρισμα Μαύρη – Συνθετική Τρίχα

Eurostil Βούρτσα Μαλλιών για Κρεπάρισμα Μαύρη – Συνθετική Τρίχα

3,50€

Βούρτσα μαλλιών από την εταιρία Eurostil. Είναι κατάλληλη για κρεπάρισμα που χαρίζει επιπλέον όγκο στις ρίζες των μαλλιών κάνοντας το χτένισμα να διαρκεί περισσότερο. Διαθέτει συνθετικές τρίχες που δι..

Eurostil Βούρτσα Μαλλιών Διπλής Όψης Για Χτένισμα

Eurostil Βούρτσα Μαλλιών Διπλής Όψης Για Χτένισμα

3,90€

..

Εμφάνιση 401 έως 450 από 1248 (25 Σελ.)